top of page

Czy ja realizuję podręcznik?

Kiedy zaczęłam pracę w szkole, w której pracuję obecnie, na jednym z pierwszych zebrań w jednej z moich klas rodzice byli bardzo...

Cele SMART w edukacji

Zbliża się nowy rok szkolny, a wraz z nim – czas wyznaczania nowych celów. Wrzesień jest dobrym miesiącem na to, by rozpoczynać coś...

Jak uczyć pokolenie alfa?

Moją obecną klasę wychowawczą objęłam dwa lata temu, kiedy zaczynałam pracę w nowej szkole. Obecnie jest to klasa szósta, klasa...

BLOG: Blog2
BLOG: Tekst
bottom of page