top of page

Zeszyt wypracowań

Pracuję w zgodzie z ocenianiem kształtującym, więc uważam, że uczeń powinien otrzymać informację zwrotną za każdą pracę, którą wykonuje...

5 sposobów na diagnozę bez stresu

Wrzesień jest miesiącem, w którym przeprowadza się diagnozy. Niektórzy nauczyciele robią je, bo muszą, inni, dlatego że chcą sprawdzić...

Czy ja realizuję podręcznik?

Kiedy zaczęłam pracę w szkole, w której pracuję obecnie, na jednym z pierwszych zebrań w jednej z moich klas rodzice byli bardzo...

BLOG: Blog2
BLOG: Tekst
bottom of page