top of page

Zeszyt wypracowań

Pracuję w zgodzie z ocenianiem kształtującym, więc uważam, że uczeń powinien otrzymać informację zwrotną za każdą pracę, którą wykonuje...

5 sposobów na diagnozę bez stresu

Wrzesień jest miesiącem, w którym przeprowadza się diagnozy. Niektórzy nauczyciele robią je, bo muszą, inni, dlatego że chcą sprawdzić...

Czy ja realizuję podręcznik?

Kiedy zaczęłam pracę w szkole, w której pracuję obecnie, na jednym z pierwszych zebrań w jednej z moich klas rodzice byli bardzo...

Cele SMART w edukacji

Zbliża się nowy rok szkolny, a wraz z nim – czas wyznaczania nowych celów. Wrzesień jest dobrym miesiącem na to, by rozpoczynać coś...

Jak uczyć pokolenie alfa?

Moją obecną klasę wychowawczą objęłam dwa lata temu, kiedy zaczynałam pracę w nowej szkole. Obecnie jest to klasa szósta, klasa...

1
2
BLOG: Blog2
BLOG: Tekst
bottom of page